kibir

Kibir

”Tohum bile başını toprağa koyunca büyüyüp gelişmekteyken insanoğluna ne oluyor ki ayağının altındaki toprağa karşı kibir taşıyıp kendini unutuveriyor!?..”

İskender Pala