cennet

Selam

Ebû Hüreyre (r.a.) den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!”
(Müslim, İman 93-94)

Dayak Cennetten Çıkma mıdır ?

Na’ilî’nin ‘nihânuz’ redifli gazelinin ilk beyitinin şerhinde, ‘Dayak cennetten çıkmadır.’ atasözünün kaynağını anlatılır. Buna göre, Hz. Musa’nın asası, Hz. Âdem’in cennetten çıkardığı sopaymış. Bu sopayı Cebrail, Şuayb peygambere vermiş, o da damadı Musa’ya hediye etmiş.  “Sopa cennetten çıkmadır” ‘ sözünün kaynağı buymuş.

Mâruz ki asâ-yı kef-i Mûsâda nihânuz
Mâr anlama mûruz ki teh-i pâda nihânuz